Information

Jan Strandlund

  • 1938.07.07 - 2022.07.13

Till minne av vår älskade

Ditt goda hjärta och glada lynne, hos oss skall leva i tacksamt minne.

Annonser för Jan Strandlund

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Sundsvalls Tidning
2022-07-23