Information

Jan Strandlund

  • 1938.07.07 - 2022.07.13

Till minne av vår älskade

Ditt goda hjärta och glada lynne, hos oss skall leva i tacksamt minne.

Programblad/Minnesbok


 
Minnesbok
(klicka för att öppna)